Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Ružová dolina 7

330

Témy:

Prínosom tohoto praktického tréningu je:
✔ Zefektívnite riadenie tímu
✔ Stanete sa rešpektovaným partnerom pre obe strany – vyšší manažment, ako i členov tímu
✔ Zdokonalíte si komunikačné technikypotrebné pre riadenie tímu
✔ Osvojíte si techniky a koncept situačného manažmentu
✔ Dozviete sa ako efektívne motivovať podriadených

Tréning je určený pre:
✩ Vedúcich zamestnancov naprieč odvetiami
✩ Maximálne 12 účastníkov

Obsahom tréningu mimo iné sú:
✔ Štýly vedenia
✔ Identifikácia sa s rolou riadiaceho pracovníka a zmena myslenia z rádového zamestnanca na myslenie vedúceho tímu
✔ Nástroje vedenia
✔ Motivácia zamestnancov – najnovšie prístupy k pochopeniu motivácie
✔ Kontrola a usmerňovanie
✔ Delegovanie
✔ Uskutočňovanie rozhodnutí a nesenie s nimi spojenej zodpovednosti
O svoje skúsenosti sa s Vami podelí: Mgr. Ivana Miklovič, PhD.
Ivana Miklovič, PhD. je lektorka osobnostného rozvoja. Školeniam sa venuje viac ako 10 rokov. Venuje sa oblastiam ako osobnostný rozvoj, predajné a manažérske zručnosti. Je autorkou knihy Lektorské zručnosti v slovenskom a anglickom jazyku. HR skúsenosti nabrala v spoločnostiach Slovak Telekom a Slovenská Sporiteľňa.