Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, HubHub, Mlynské Nivy 12

0-5,- Eur

Témy:

Vo štvrtok 12. apríla sa bude v HubHub odohrávať praktický workshop, kde si priblížime dopad GDPR (General Data Protection Regulation) a nového zákona o ochrane osobných údajov na podnikanie a svet biznisu. Počas workshopu si vymedzíme základný rámec povinností, ktoré pre organizácie vyplývajú z právnej úpravy na ochranu osobných údajov, a zároveň uvedieme praktické skúsenosti z implementácie GDPR. Taktiež sa budeme rozprávať o niektorých názoroch k vybraným ustanoveniam GDPR, ktoré sú v praxi častokrát nesprávne interpretované.

Workshopom nás bude sprevádzať Zoltán Nagy, ktorý pôsobí ako advokátsky koncipient v medzinárodnej advokátskej kancelárii Taylor Wessing e/n/w/c advokáti s.r.o. v Bratislave, kde sa venuje predovšetkým právnemu poradenstvu v oblasti práva duševného vlastníctva a ochrany osobných údajov. Zoltán je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na Jagelovskej univerzite v Krakove a na European Academy of Law and ICT v Rakúsku.