Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Business Cloud ONE, Galandova 3

890 €

Témy:

1. Chcete výrazne zvýšiť úspešnosť v predaji?
2. Je Pre Vás zaujímavé pravdivo hovoriť o realite v predaji?
3. Chcete zvýšiť záujem zákazníkov o Vás a vaše služby?
4. Bolo by pre Vás cenné hovoriť s človekom, ktorý predáva aj malým aj veľkým hráčom na trhu?
5. Chcete hravo a kontrolovane komunikovať a zvládať námietky?
6. Je pre Vás dôležité mať otvorené oči a vidieť často obchodné príležitosti?

PROGRAM:
Deň 1
Úvod a predstavenie sa
1a. Princíp obchodnej komunikácie, základy teórie
1b. Tréning princípov komunikácie
2a. Ako zostať v prítomnosti – princíp úplnej kontroly
2b. Tréning kontroly tela a mysle

Deň 2
3a. Ako telefonovať – stretnutie alebo predaj
3b. Tréning telefonátov
4a. Ako uzatvárať dohody.
4b. Tréning uzatvárania obchodu.

+ certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu