Osobný rozvoj

25.10.2018 16:00 - 19:30

Bratislava , Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Odbojárov 10/a, 83104

49,- Eur

Témy:

Cieľ kurzu: Osvojenie schopnosti správne prijímať, interpretovať a vysielať neverbálne signály počas komunikácie.

Obsah:
1. Signály tela
2. Reč tela a jej zložky
3. Kontext a prostredie
4. Tajný jazyk biznisu
5. Osobné interakcie
6. Tajomstvo presvedčivosti v profesionálnom styku
7. Diplomacia, politika, bežný život
8. Tajná reč mužov a žien