Táto akcia už prebehla.

Banská Bystrica, dodatočne oznámime

170,- Eur s DPH

Témy:

Zaskočí Vás kde tu situácia kedy stratíte reč? Chcete sa zdokonaliť v komunikácii? Blokuje tréma Váš ústny prejav?
Potom je kurz ,,Staň sa majstrom komunikácie” určený práve pre Vás!

Komunikácia je základ. Veľa nedorozumení má pôvod v nesprávnej komunikácií, keď sa dvaja ľudia nepochopia. Určite poznáte to aj vy, keď sa cítite nepochopení alebo ste si sto percent istý o svojej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v živote, musíme sa naučiť správne komunikovať, počúvať toho druhého, byť empatický. Môžete tak predísť zbytočným hádkam a nedorozumeniam.

Naučíte sa:
uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách
využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách
pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela
uvedomiť si, že komunikácia predstavuje moc a naučiť sa ju efektívne využívať pomôže zmeniť náš pohľad na svet aj pohľad, ktorým svet pozerá na nás

Tešíme sa na Vás