Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56

170

Témy:

Chcete vedieť vyjadriť svoje názory a potreby tak, aby vám druhá strana porozumela? Chcete vedieť komunikovať asertívne, zároveň nenásilne a vedieť prečítať neverbálne prejavy druhej strany? Stáva sa vám, že vás zaskočí situácia či prejav druhého a vy stratíte reč?
Potom je kurz ,,Staň sa majstrom komunikácie” určený práve pre Vás!

Komunikácia je základ. Základ v partnerskom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa nedorozumení má pôvod v nesprávnej komunikácii, keď sa dvaja ľudia nepochopia. Určite to poznáte aj vy, keď sa cítite nepochopení, pretože ste na sto percent presvedčený o svojej pravde, avšak druhá strana má iný názor. Základom dobrých vzťahov v živote, či už pracovnom alebo súkromnom, je umenie správnej komunikácie, umenie počúvať toho druhého a umenie empatie. Tieto tri piliere vám pomôžu predísť zbytočným hádkam a nedorozumeniam.

Správna komunikácia je niekedy naozaj ťažká, hlavne keď vám to druhá strana vôbec neuľahčuje. Dôležité je vytrvať a udržať si správny odstup. Uvidíte, časom vás vaše okolie ocení, budú sa s vami radi rozprávať a zdieľať s vami informácie. Stanete sa dôveryhodným človekom.  Na kurze sa naučíte:

• ako riadiť vašu komunikáciu
• pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela
• počúvať aj medzi riadkami
• ovplyvniť výsledok komunikácie vo svoj prospech
• prispôsobiť spôsob vašej komunikácie širšiemu spektru ľudí
• spraviť z viaznucej komunikácie plynúcu komunikáciu

Obsah:

• Neverbálna komunikácia
• Nenásilná komunikácia
• Spätná väzba
• Kritika a pochvala
• Asertivita

Tešíme sa na Vás!
Partnermi podujatia sú StartitUP 🙂 a Meeto
Foto: www.pixabay.com