Kurzy Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Račianska 78

60 Eur

Témy:

Chceš sa naučiť navrhovať vizuálne silné, zapamätatelné a technicky použiteľné logo? Tak tento workshop je pre teba ako stvorený. Prvý zo série workshopov zameraných na tvorbu loga sa sústredí na najdôležitejší krok pri navrhovaní loga – na proces hľadania a rozvíjania silnej idei. Pomocou interaktívnych hier, skicovania a osobných konzultácií si na konci workshopu odnesieš vypracovanú ideu loga, ktorá čaká už len na finalizáciu v grafickom programe.

Potrebné priniesť
vlastný projekt, ku ktorému idete vytvárať logo
(ak nemáte, tak určite kamarát alebo niekto v rodine má vlastný biznis, ktorý by si zaslúžil kvalitné logo)
smartfón alebo laptop (pomôže pri rešeršovaní na internete)
dobrú náladu a chuť byť kreatívny

Priebeh workshopu
Intro do teórie princípov tvorby loga
Casestudy úspešných lôg   
Predstavenie jednotlivých tém účastníkov
Rešerš na internete
Interaktívne hry zamerané na hľadanie ideí a ich vizualizáciu
Skicovanie vlastného loga
Konzultácie počas procesu tvorby
Záverečná prezentácia prác

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry