Ostatné
0

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovenské národné divadlo, Pribinova 17

?

Témy:

Byť tak trochu na pomedzí nie je nič zvláštne. Prekračujeme hranice, objavujeme druhé strany, presúvame sa z bodu A do bodu B, vystupujeme z komfortnej zóny.

1. júla vás pozývame do Slovenského národného divadla zotrieť nánosy predsudkov, dezilúzií a obáv z nepoznaného. Zažite deviaty ročník TEDxBratislava!

Mená rečníkov i sprievodné zážitky konferencie postupne zverejňujeme. K dispozícii je limitované množstvo lístkov, rezervujte si ten svoj čo najskôr.

Váš tím TEDxBratislava

Being somewhere in between is nothing extraordinary. We cross the border, discover the other side, move from point A to point B, get out of the comfort zone.

On July 1, we invite you to the Slovak National Theater to wipe off prejudice, disillusion and fear of the unrecognized. Experience the ninth edition of TEDxBratislava!

Names of the speakers and other conference perks are published on a continuous basis. There is a limited amount of tickets available, book yours now.

Yours TEDxBratislava team