Táto akcia už prebehla.

Banská Bystrica, dodatočne oznámime

170,- Eur s DPH

Témy:

Máte stresové zamestnanie? Problémy v súkromnom živote? Nestíhate? Naučte sa ovládať svoj stres a správne si zatriediť čas. Na kurze Time a Stress management v Power Coaching-u Vás naučíme ako zvládnuť každú situáciu s chladnou hlavou.
Neignorujte varovné signály vyhorenia! Naučte sa žiť so stresom v nerušenom súlade v akejkoľvek situácii.

Obsah kurzu Stress management:
• Model vzniku a pôsobenia stresu
• Zmena stresorov počas života
• Stres a jeho vplyv na zdravie a výkonnosť
• Syndróm vyhorenia
• Psychologické predpoklady pre zvládanie stresu – Jungova teórie osobnosti
• Spoznávanie a definovanie stresorov jednotlivca vo vlastnom okolí na základe teórie osobnosti

Obsah kurzu Time management:
• Sebapoznanie ako základ pre vytvorenie efektívneho time managementu
• Narábanie s časom na základe biorytmu a typológie osobnosti
• Stres ako následok neefektívneho využitia času – prečo vzniká a čo spôsobuje
• Syndróm vyhorenia
• Budovanie správnych návykov
• Určenie si priorít
• Optimalizácia času

Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je Startit UP a Meeto
foto www.pexels.com