Kurzy

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56

18

Témy:

„Všetko, čo je hodnotné v ľudskej spoločnosti, závisí od príležitosti pre rozvoj, ktorý sa poskytuje jednotlivcovi.“ Albert Einstein

Nájdite seba samého.
Spoznajte svojho vlastného hrdinu, ktorý žije vo Vás. Naučte sa svoje silné stránky využívať v pracovnom aj osobnom živote. Svoj život len neprežite, ale žite ho naplno.

Tento workshop je zameraný na lepšie sebapoznanie, reflexiu svojich silných a slabých stránok,
vytvorenie si predstavy o rozvojových potrebách a vytvorenie osobného akčného plánu rozvoja.

Čo sa na workshope dozviete:
– poskytneme Vám čas, aby ste sa nad sebou zamysleli a našli to, čo Vás napĺňa
– objavíte svoje silné stránky a naučíte sa s nimi pracovať

Prihláste sa na info@coaching-poradna.sk, a 0948 168 011
Tešíme sa na Vás!

Partner podujatia je StartitUP a Meeto