Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Banská Bystrica, Miesto konania včas upresníme

4100 €

Témy:

Mať život vo vlastných rukách, pozerať sa na svet s porozumením a rešpektom a byť šťastný. Chcete?

Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Kouči, osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, majitelia firiem, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod.
K získaniu kvalifikácie kouča.
K vlastnému sebarozvoju.
Kurz je vhodný ako zvýšenie kvalifikácie iných povolaní.

• pri prihlásení sa do 15.2.2019 zľava 25% –3075,– Eur s DPH
• pri prihlásení sa do do 15.3.19 zľava 15% – 3485,– Eur s DPH
• zľava 30% pre študentov psychológie – 2870,- Eur s DPH
• možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce – program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
• možnosť získania finančného príspevku cez úradu práce
• zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce –