Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56, Bratislava - Ružinov

4100 €

Témy:

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Kouči, osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, majitelia firiem, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod.
K získaniu kvalifikácie kouča.
K vlastnému sebarozvoju.
Kurz je vhodný ako zvýšenie kvalifikácie iných povolaní.

OBSAH KURZU

70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.

Cena : 4100€

• zľava 25%: prihlásenie do 15.04.19 – 3075,- Eur s DPH,
• zľava 15%: prihlásenie do 15.05.19 – 3485,- Eur s DPH
• zľava 30% pre študentov psychológie – 2870,- Eur s DPH
• možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce – program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
• možnosť získania finančného príspevku cez úradu práce