Kurzy

Táto akcia už prebehla.

Okolie Bratislavy, Čoskoro bude oznámená.

396 € do 30.6.2019. Od 1.7.2019 je cena 441 € (ceny sú bez DPH).

Témy:

Dva dni plné praktických ukážok a návrhov na riešenie problémov, s ktorými sa DPO (či iné osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov) stretávajú.

Obsah workshopu:
Udržateľnosť zavedených pravidiel na ochranu osobných údajov v spoločnosti prostredníctvom komunikácie, vzdelávania, monitorovania procesov a riadenia rizík
– Čo všetko musí DPO sledovať v rámci legislatívy, rozhodovacích právomocí a usmernení
– Aká je úloha DPO? Aké sú skutočne jej povinnosti?
– Zodpovednosť DPO, nastavenie transparentných pravidiel pri plnení úloh.
– Postavenie spoločnosti (právnickej osoby) pri poskytovaní služieb DPO. Ako dobre nastaviť zmluvný vzťah; zabezpečenie súladu vzťahu z pohľadu GDPR.

Špecifiká pri spracúvaní osobných údajov:
– v oblasti personálnej
– v oblasti marketingu

Workshop nie je určený pre začiatočníkov.

Workshop bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Počet účastníkov je obmedzený na 25.