Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Šamorín, X-Bionic Sphere

Čoskoro bude oznámené.

Témy:

Konferencia driving.digital je odvetvovou programovou konferenciou, zameranou na kybernetickú bezpečnosť.

Témy konferencie sa dotknú stability digitálnych riešení v automobilovom priemysle a mobilite a poukážu na oblasti rizík a zraniteľností v celom životnom cykle všetkých kategórií vozidiel, od ich vývoja, výroby, cez ich prevádzku až po ukončenie ich životnosti, v prostredí dopravnej infraštruktúry a smart urbárnych lokalít.

Cieľom konferencie je priblížiť rozsah témy konferencie a poukázať na možnosti zapojenia slovenských firiem a výskumných inštitúcií do výskumných a inovačných projektov v oblasti stability digitálnych riešení v automobilovom priemysle a mobilite. Pridruženým cieľom konferencie je podporiť rozvojový program driving.digital.

Cieľovou skupinou konferencie sú domáci dodávatelia a subdodávatelia automobilového priemyslu, hľadajúci inovačné impulzy pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti, zahraničné spoločnosti hľadajúce priestor na slovenskom automobilovom trhu, dodávatelia digitálnych riešení pre bezpečnú automobilovú dopravu v smart ekosystémoch blízkej budúcnosti, hľadajúci uplatnenie v partnerstvách pre výskum a inovácie v oblasti automobilového priemyslu a mobility.

Okrúhly stôl

Okrúhly stôl je sprievodným podujatím konferencie driving.digital, zameraným na odbornú diskusiu k možnostiam slovenského výskumu pre automobilový priemysel a mobilitu.

Hlavná téma okrúhleho stola: Aké sú možnosti a aký je rozvojový potenciál slovenského výskumu v oblasti stabilných digitálnych riešení pre automobilový priemysel a mobilitu?