Kurzy

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56, Bratislava - Ružinov

21,- EUR s DPH

Čo kritické myslenie je a kde všade by sme ho mali využívať, aby sme sa nestali obeťou manipulácie?
Prečo je kritické myslenie dôležité a ako sa prejavuje?
Spôsobilosti a dispozície na kritické myslenie.

Naozaj myslíme kriticky? Prejdeme si situácie, kedy si častokrát ani neuvedomujeme, že kriticky nemyslíme, ako napr.:
Backfire effect – neopodstatnená dôvera v určité javy, podliehanie vlastným sebaklamom.
Sebautvrdzovanie – hľadanie „podpory“ pre tvrdenia ktorým veríte, bez záujmu o prehodnotenie i opačných.
Synchronicita – ilúzia, že svet vám dáva znamenia.
Texaský ostrostrelec – spätné upravovanie udalostí tak, že máte pocit, že spolu súvisia a vytvárate si vlastnú pravdu.
Superstar – Dunning – Kruger – preceňovanie vlastných schopností, napr. ilúzia vlastnej dokonalosti na základe chvál okolia, bez schopnosti sebareflexie.
Argument z neznalosti – Povedať „neviem“ je vždy rozumnejšie, ako si niečo vymyslieť.
Argument z autority – Informácie, ktoré sa odvolávajú viac na autority ako na fakty.
Očité svedectvo – Zrak (aj sluch) sa dá veľmi ľahko oklamať.