Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Campus City Staromestská 3 (budova UNIQ.), 811 03

10 €

Témy:

Počas marcovej interaktívnej prednášky leTalk sa sústredíme na fenomén Tomáša Baťu. Počas prednášky lepšie spoznáte osobnosť Tomáša Baťu, jeho podnikateľské začiatky, úspechy i neúspechy, ale hlavne jeho podnikateľské princípy a prístupy, ktoré podmienili rast fenoménu Baťa a stoja za jeho
úspechom.

Link na kúpu vstupenky:
http://bit.ly/letalkbata

Čo sa na prednáške dozviete:
– Baťov vzťah a prístup k inováciám – ako nástroj rastu.
– Čas ako najvýznamnejší kapitál.
– Oboznámime sa s vnímaním služby v rámci Baťovej sústavy riadenia
– Predstavíme si marketingové nástroje využívané firmou Baťa.
– Spoznáme koncepciu a zásady firemnej kultúry, HR a úrovne motivácie a odmeňovania.

Cieľom prednášky je oboznámiť účastníkov s princípmi Baťovho podnikania od marketingu, cez sales až po oblasť HR. Okrem toho, na prednáške si uvedieme niekoľko príkladov dobrej praxe firiem, ktoré Baťove prístupy a postupy dnes vo svojich firmách aktívne a úspešne využívajú.

Prednáškou vás bude sprevádzať pani Mgr., Ing. Gabriela Culík-Končitíková (Nadace Tomáše Bati).