Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Hotel Vienna House Easy, Galvaniho 16880/28, Bratislava

189 €

Získať nového zákazníka je dnes 5-krát drahšie než udržať toho existujúceho. Stratu zákazníka by sme preto nemali riskovať ani pri vybavovaní reklamácie. Tento workshop je pre každého, kto vníma reklamačný proces ako šancu na posilnenie lojality zákazníkov a zároveň chce eliminovať právne a ekonomické riziko z reklamácií vybavovaných nesprávnym spôsobom.