Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56, Bratislava - Ružinov

21 €

Témy:

Mindfulness je proces aktívneho registrovania nových vecí. Dostáva človeka do prítomnosti. Všímavosť znamená udržanie vedomia v prebiehajúcom momente v súlade s našimi myšlienkami, citmi, telesnými pocitmi a okolitým prostredím.

Pre niekoho módna vlna, pre nás životná filozofia bez ohľadu na módnu sezónu. Naša cesta za objavovaním vedomého života, hĺbky prítomnosti a krásy v jednoduchosti sa začala doslova ešte v minulom storočí. Samotná technika mindfulness je stará tisíce rokov a je založená na vedomej pozornosti k vlastným pocitom, myšlienkam a vnemom, schopnosti prijímať okamihy života bez posudzovania a hodnotenia a následnej vedomej voľby svojej reakcie. Je to cesta celoživotného zdokonaľovania sa, ale ak na ňu už raz vykročíte, sama sa pred Vami začne postupne otvárať.

Pozývame vás urobiť spolu ten prvý krok.
Pozrieme sa spolu na mindfulness filozofiu a naučíme sa praktické techniky, ktoré aj nám pomáhajú žiť každodenný život viac vedomejšie a nezísť z cesty učenia sa.