Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56, Bratislava - Ružinov

21 €

Témy:

Muži uvažujú svojím vlastným spôsobom. Ich smerovanie, gestá, vyjadrovanie, aktivity sú iné v porovnaní so ženami. Sú viac zameraní na cieľ, na výkon, na detail. Príroda ich vybavila silou, bystrosťou, schopnosťou chrániť a bojovať. Zranenia z boja vystavujú na obdiv, zranenia srdca nie.

Ženy sú viac orientované na city, idú do hĺbky, vedia sa vcítiť do potrieb iných. Sú schopné venovať pozornosť viacerým veciam, vytvárajú domov, dávajú lásku a opateru. Príroda im dala do vienka vytrvalosť, obratnosť, intuíciu a umenie použiť slovo. Oboma spôsobmi. Vydržia veľmi veľa, avšak zranenia srdca im ubližujú najviac.

Ako spojiť tieto na prvý pohľad odlišné svety? Majú toľko spoločného a tak veľa rozdielneho.

Tí, ktorí uvideli spoločné body vo vzájomnej rozdielnosti pochopili, že oba svety ladia a potrebujú sa navzájom.

Ako nájsť to čo spája muža a ženu, ako uvidieť tie miesta, kde ladíme a naučiť sa napraviť tie miesta, kde neladíme sa dozviete na našom workshope.

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry