Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56, Bratislava - Ružinov

170,00 € s DPH

Za týmito troma zdanlivo nevinne vyzerajúcimi písmenami – neurolingvistického programovania sa skrýva jedna z najefektívnejších metód komunikácie, manipulácie a persuázie v súčasnosti. N-euro L-ingvistické P-rogramovanie.

Dnes sa pod NLP rozumie sada zásahov a postupov, ktorými sa dá zmeniť ľudské správanie a prežívanie. Pritom sa však NLP nezaoberá samotnou zmenou, ale len vytvorením náhradných alternatív. Vychádza totiž z predpokladu, že pre každé ľudské správanie sa nachádza aspoň jedna situácia, v ktorej je vysoko užitočné, a teda potrebné. Problémy vzniknú až vtedy, keď ho začíname používať v situáciách, kde už až tak užitočné nie je.

Na kurze sa dozviete, ako sa naučiť komunikovať s cieľom ovplyvniť pocity druhých. Najprv si povieme, aké pocity vlastne chceš ostatným vytvoriť, keď s nimi hovoríte.

Na kurze sa naučíte:
Ako tvoriť otázky v súľade s NLP modelom?
Komunikačné triky
Ako postupovať, ak chcem myslieť tvorivo a kreatívne?
Povieme si rozhodovacie stratégie, ktoré pomôžu dosiahnuť Váš vyšší osobný úspech

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry