Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56, Bratislava - Ružinov

220 €

Témy:

Biznis Coaching pre jednotlivcov alebo firmy.

Obchodnícke zručnosti, sebaisté vystupovanie, získanie si klientov, úspešné vyjednávanie, argumentácia a schopnosť presvedčiť, využitie námietok a sťažností vo svoj prospech, vedieť povedať nie, schopnosť predať a schopnosť „predať sa“. Získajte všetky zručnosti a kompetencie a buďte sebaistý v tom, čo robíte! Vytvorte alebo rozšírte svoju klientelu, staňte sa pre nich jedinečným vo svojom obore!

Obsah kurzu:
– Obchodnícke zručnosti
– Ako predať

– Ako získať a udržať si klientelu

– Vytvorenie vzťahu s klientom
– Inovačné trendy v obchodovaní – ktoré poskytnú konkurenčnú výhodu oproti štandardne školeným obchodníkom

– Argumentácia a schopnosť presvedčiť

– Negociácia – techniky vyjednávania

– Ako využiť námietky, reklamácie, sťažnosti vo svoj prospech

– Modelové situácie v praxi

Absolvent získa certifikát spoločnosti Power Coaching.