Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56, Bratislava - Ružinov

220 €

Tímový koučing rozvíja a podporuje silné stránky tímu a pracuje na odstránení tých slabých. Naučí tím vzájomnej komunikácii a rešpektu, motivácii, lojalite, efektívnosti.

Tím nie je len zoskupenie jeho členov. Tím je živý organizmus, ktorý sa vyvíja a rozvíja presne tak, ako človek jednotlivec. Formujú ho spoločné skúsenosti, problémy, výzvy, prežité obdobie, pekné a aj menej pekné zážitky, zmeny a občas aj nepohoda. Aby však bol tím schopný tomuto všetkému čeliť, mal by byť súdržný, komunikatívny, flexibilný, stabilný, vytrvalý, efektívny, plný energie a mať dôveru v seba a aj v jednotlivých členov. Je váš tím presne takýto?
Tímový koučing vám prinesie:

• príležitosti sa zastaviť v behu za výkonom a cieľmi
• urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci
• nastaviť si vlastné témy
• hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch
• tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu tímu
• príležitosť samostatne premýšľať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie ako jednotlivec
• uvažovať ako člen tímu a spolupracovať