Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom Newslettru alebo návštevníkom webu, zverujete nám osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Naša webová adresa je https://meeto.info, ktorá spravuje vaše osobné údaje.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte samy a to z nasledujúcich dôvodov:

  • Marketing – zasielanie Newslettru – Váš e-mail využívame iba na zasielanie noviniek. V prípade, že ste naším zákazníkom/klientom, robíme tak z oprávneného záujmu, alebo predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám Newsletter iba na základe vášho súhlasu, počas 2 rokov od udelenia súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
  • E-mailová adresa, meno a priezvisko – v prípade, že ste pridali cez náš web akciu, alebo priestor a potrebujeme vás kontaktovať s dodatočnými otázkami alebo informáciami, použijeme na to kontaktné údaje, ktoré ste zadali do formulára.

Cookies

Počas návštevy na našej webovej stránke zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na webe zdržíte, a z ktorej webovej stránky prichádzate. Cookies využívame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok.

Našu webovú stránku je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Návody na vlastné nastavenie cookies:

Firefox Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri35610/mac

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo:

  • Požadovať informáciu aké vaše osobné údaje sa spracovávajú, prípadne si vyžiadať kópiu
  • Vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie
  • Požadovať vymazanie týchto osobných údajov – vymazanie sa uskutoční v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu
  • V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu požiadať o prenos týchto údajov
  • V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne súd.