Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom Newslettru alebo návštevníkom webu, zverujete nám osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Naša webová adresa je https://meeto.info, ktorá spravuje vaše osobné údaje.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnene, nasledovne:

 • E-mailová adresa, meno a priezvisko:
  • v prípade, že ste pridali cez náš web akciu, alebo priestor a potrebujeme vás kontaktovať s dodatočnými otázkami alebo informáciami, použijeme na to kontaktné údaje, ktoré ste zadali do formulára.
  • v prípade, že ste sa cez náš web meeto.info prihlásili na nami organizovanú akciu, potrebujeme vaše osobné údaje na identifikáciu pri vstupe na danú akciu. E-mailovú adresu potrebujeme aj na zaslanie potvrdenia prihlásenia sa na akciu.
 • Marketing – zasielanie Newslettru – Váš e-mail využívame iba na zasielanie noviniek. V prípade, že ste naším zákazníkom/klientom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo veríme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám Newsletter iba na základe vášho súhlasu, počas 2 rokov od udelenia súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Cookies

Počas návštevy na našej webovej stránke zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na webe zdržíte, a z ktorej webovej stránky prichádzate. Cookies využívame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok.

Našu webovú stránku je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Návody na vlastné nastavenie cookies:

Firefox Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri35610/mac

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo:

 • Požadovať informáciu aké vaše osobné údaje sa spracovávajú, prípadne si vyžiadať kópiu
 • Vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie
 • Požadovať vymazanie týchto osobných údajov – vymazanie sa uskutoční v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu
 • V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu požiadať o prenos týchto údajov
 • V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne súd.