• Vyplňte popis k akcii, maximálne 150 slov.
  • Pridajte zameranie, tému vašej akcie.
  • Vo formáte deň.mesiac.rok, napríklad 31.12.2017
  • Vyplňte mesto, v ktorom sa koná vaša akcia
  • Vyplňte ulicu a číslo, prípadne názov budovy alebo kancelárie
  • Môžete vyplniť odkaz na váš web alebo facebook
  • Vyplňte začiatok konania, prípadne časový rozsah, napríklad 17:00 - 20:00
  • Ak je vaša akcia zadarmo, nemusíte vypĺňať
  • Využite možnosť propagácie vašej akcie. Top pozícia (akcia sa zobrazí vo vrchnej časti stránky) 25 € na týždeň, zvýraznenie akcie (výrazné označenie v hlavnom výpise) 15 € na týždeň.
  •