• napríklad názov Hotela, kancelárie, coworkingu, ...
  • napríklad. Modrá zasadačka
  • Predajte sa. Zadajte text, ktorým predstavíte svoj priestor.
  • napríklad 50, m2 nemusíte zadávať
  • zadávajte v tvare napríklad 20x12
  • Zadajte počet miest pri kino sedení
  • Zadajte počet miest pri školskom sedení
  • Zadajte odkaz na Google mapu
  •