React native: build app in 1 hour

Táto akcia už prebehla, Košice